Blog Gruzie Restaurant

Velikonoce na pár dní mění celou společnost.

V kostele se světí vrby a v pašijovém týdnu se chystá pascha, tj. bochánky pečené ve vysoké formě. Vajíčka se barví na temně rudou barvu, která má připomínat prolitou Kristovu krev. Až do oslav Zmrtvýchvstání se zvyšuje návštěvnost kostela. V té době se Gruzínci vydávají na hřbitovy za svými blízkými a nosí jim obarvená vajíčka, paschu a alkohol. Vzpomínku na zesnulé doprovází piknik přímo na hřbitově, kdy se rodina za své mrtvé příbuzné pomodlí, odloží jim část pokrmu a nalejí vína.